Hyb gwybodaeth

Ar y dudalen hon gallwch weld a lawrlwytho detholiad o ddeunyddiau sy'n darparu mwy o wybodaeth am Brosiect Gwynt Alltraeth Mona.

Os bydd angen unrhyw un o’r deunyddiau hyn arnoch mewn fformat mwy hygyrch, cysylltwch â thîm y prosiect drwy e-bostio info@monaoffshorewind.com neu ffonio 0800 860 6263.

Dogfennau technegol yw nifer o’r rhain, felly maent ar gael yn Saesneg yn unig. Gadewir y teitlau yn Saesneg isod er mwyn dynodi hynny. Lle bo dogfennau Cymraeg ar gael, rhoddir y teitl Cymraeg.

Derbyn

Deunyddiau datganiadau ôl-ymgynghori

Deunyddiau’r ymgynghoriad statudol

Deunyddiau ymgynghori anstatudol

Digwyddiad gweminar ar-lein

Gwyliwch recordiad o’n digwyddiad ymgynghori ar-lein, a ddarlledwyd ar 9 Mai 2023

Gwylio recordiad