Adolygwch eich adborth

Cwestiwn Eich ymateb
Mynd yn ôl

Adborth

Gallwch adael adborth drwy ddefnyddio’r map ymgynghori isod. Neu gallwch hefyd lenwi ffurflen adborth arlein yma.

Rhaid i bob ymateb i'r ymgynghoriad hwn ddod i law erbyn 23.59 ar 4 Mehefin 2023. Mae'n bosibl na fydd ymatebion a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried.

Map ymgynghori
Adolygu adborth